Bihakkın ne demek?

Hakk ile, Hakk’ın yardımı ile anlamına gelen bir tamlamadır.

Hakk, yaratıcıyı ifade eder. Bi ise Arapça ile edatının anlamını verir.

İki sözcük yaratıcı ile manasına gelir.

Muhakkak, hukuk, hakiki gibi sözcükler de Hakk’tan türeyen sözcüklerdir.

alimsozluk.com