Analfabetizm ne demek?

Okuma yazma bilmemeyi ifade eder.

An, Fransızca olumsuzluk ön ekidir.

Alfabe de harfler birleşimini tanımlar, Yunanca alfabesinin ilk iki harfi olan alfa, beta’nın birleşiminden doğmuştur.

Sözcüğün Fransızcası analphabetisme şeklindedir.

alimsozluk.com