Şetaret ne demek?

Eğlenme, şaklabanlık yapma.

Arapça ştr kökünden gelir.

Şatır sözcüğü de bu köktendir.

Aşık Veysel’in soyadı Şatıroğlu’dur.

alimsozluk.com