Ograten ne demek?
Rende haline getirilmiş peynir, ve.

Gratin, Fransızca’da rende haline getirilmiş demektir.

Gratter, Fransızca’da kazımak anlamına gelir. Greyder de bu köktendir.

Diş kazıma aracı olan kretuar da ortak kökene dayanır.
Alimsozluk.com