Kitabu’l-Musiki Kimin Eseridir?

Kitabu’l-Musiki, ya da tam olarak Kitabu’l-Musiki el-Kebir, İslam filozofu Farabi’nin eseridir.

Büyük Müzik Kitabı anlamına gelen kitap iki cilttir. Ancak ikinci cildine henüz ulaşılamamıştır.

Farabi, 9 ve 10. Asırlarda yaşadı. Sadece felsefede değil, müzikte de Yunan ve İslam dünyası arasında da bağ görevi görür.

alimsozluk.com