Sediment ne demek?

Çökme, tortu, bir şeyin zemine oturması.

Fransızca sedement çökelti manasına gelir.

Latince’de ise sedere oturma anlamındadır.

Sedye sözcüğü de oturulan nesne anlamında olup bu köktendir.

alimsozluk.com