İtmam ne demek?

Tamamlama, bütünleme.

Sözcük Arapça kökenlidir.

Tmm kökünden gelir.

Tam, tamam, mütemmim sözcükleri de bu köktendir.

alimsozluk.com