CİNCİ HANI NEREDEDİR?

Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki handır.

17. Asırda Osmanlı döneminde yapılmıştır. Han, Safranbolu çarşısında yer alır.

Osmanlı padişahlarından Sultan Deli İbrahim zamanında Anadolu Kazaskeri Cinci Hoca’nın yaptırdığı rivayet edilir.

alimsozluk.com