Monofizit Kiliselerin Adları Nelerdir?

Monofizit, iki kutuplu, iki tabiatlı demektir. Kurucusu Ötekes adlı bir keşiştir.

Monofizitizm Hz. İsa’da ilahi ve insani iki yönün olduğunu düşünen Diyofizitlere karşı Hz. İsa’da ilahi ve insani yönlerin birleşerek tek tabiatın oluştuğunu düşünen kiliselerdir.

Bu kiliseler

Ermeni

Habeş

Süryani

Kıpti şeklindedir.

alimsozluk.com