Sabit bin Kurre kimdir?
Tam adı Ebu’l- Hasan Sabit bin Kurre bin Zehrun es Sabi el Harrani’dir.
Tıp, matematik, astronomi, felsefe ve mütercimlik alanında çalışmaları olan büyük alim.
838’da Harran’da doğdu. 9. Asırda yaşadı. 901 senesinde vefat etti.
YUNAN ESERLERİNİ ÇEVİRDİ
Yunan matematikçilerinin yapıtlarını Arapça’ya çevirerek şerhetti.
Özellikle Arşimet’in eserlerini Sabit bin Kurre’den öğreniyoruz.
Aritmetik, koni kesti, trigonometri, cebir, geometri konularında kendine özgü yapıtları vardır. 901’de vefat etti.
alimsozluk.com