Hempa ne demek

Aynı yolda yürüyen arkadaş, yoldaş.

Sözcük, Farsça kökenlidir.

HEM

Farsça’da hem; bir, birleşik anlamına gelir. Bu sözcük, dilimizde yaygın kullanılır.

Örneğin hemcins, hemhal, hemzemin gibi. Ayrıca hem… hem… örneğindeki gibi pekiştirilmiş ikileme olarak da sık kullanılır.

Örn: Hem okula gidiyor hem çalışıyor.

PA

Pa da Farsça ayak anlamına gelir. 

İki sözcük birleştiğinde ortak atılan adım manasını verir. Yoldaş anlamı da ortaya çıkıyor.

alimsozluk.com