Enmüzeç ne demek?

Numunelik, örnek anlamlarına gelir.

Arapçası undumac’dır. Ancak oraya da Farsça’dan geçmiştir.

Farsça göstermek manasındaki nmudan’a dayanır. Numa da bu köktendir.

Numa sözcüğünü cihannüma, kıblenüma gibi sözcükler de görüyoruz.

alimsozluk.com