Emir Külal Kimdir?

14. Asrın mutasavvıflarındandır.

Buharalıdır. Buhara bugün Özbekistan topraklarına dahildir.

Oğlu Emir Sultan da Buharalıdır ancak namını Bursa’da yaptığından Bursalı sufi olarak bilinir.

Emir Sultan ayrıca Yıldırım Bayezid’in damadıdır.

ADINI SOYUNDAN VE İŞİNDEN ALMIŞTIR

Emir Külal, emir unvanını seyyid olmasından ötürü almıştır.
Geçimini çömlekçilikle sağladığından dolayı da Külal denmiştir.
Esas adıysa Seyyid Ali’dir ve Buhara’da 14. Asırda tanınan bir mutasavvıftır.
alimsozluk.com