El iktisad fil itikad nedir?
Eşari kelamcısı Gazzâlî’nin kelâma dair yazdığı bir eserdir.
Kitap, 1095’te yazılmıştır.
Dört ana bölüm halinde düzenlenmiştir. Giriş kısmında metodoloji üzerine bilgiler verilir.
Bu önemli eser Kemal Işık ve Osman Zeki Soyyiğit tarafından dilimize kazandırılmıştır.
Kemal Işık, İtikad’da Orta Yol, Osman Zeki Soyyiğit ise İtikad’da İktisat adıyla çevirmiştir.
alimsozluk.com