Beytülmamur ne demek?

Beyt, Arapça ev anlamına gelir. Mamur da imar edilmiş, yapılmış anlamlarını verir.

İki sözcük bir araya gelince güzelleştirilmiş yer anlamı oluşur. Kur’an’da Tur Suresi 4. Ayetinde Allah’ın üstüne yemin ettiği yer olarak zikredilir.

Beytülmamur, Buhari’den nakledilen bilgiye göre hadiste de geçer.

Hadislere göre beytülmamur, melekler için yapılmış, meleklerin ibadet ettiği bir ibadetgahtır.

alimsozluk.com