Süveyda ne demek?

Kalbin orta noktasındaki gizli günahların bulunduğu düşünülen siyah benek, karalık.

Sözcük, Arapça swd kökünden gelir.

Siyah anlamındaki sevde ile ortak kökenlidir. Siyahlar ülkesi anlamındaki Sudan da bu adla ortak kökendendir. Hacerü’l-esved tamlamasındaki esved de siyahın çoğuludur.

alimsozluk.com