Neşvünema ne demek?

Büyüyüp gelişme

Sözcük, Arapça gelişme anlamındaşi naş’ ile büyüme anlamındaki nama’nın birleşiminden oluşur.