Neşid ne demek?

Yakarmak, yakarış

Sözcük, Arapça nşd kökünden gelir.