Tarihçilerin Soyadlarını Tarihten Almaları

Türk tarihçiliğinin Cumhuriyet dönemi neslinin önde gelen isimleri, kendilerine genelde tarihten soyadları seçmeyi tercih etmişlerdir. Bu tercihlerde öncelik bazen bir devlet, toplum olurken bazen de tarihteki önemli karakterlerin adı olabiliyor.

Örneğin Türk tarihçiliğinin zirve noktalarından olan Halil İnalcık bu tarihçilerden biridir. 25 Temmuz 2016 tarihinde 100 yaşındayken kaybettiğimiz Halil Hoca, Maveraünnehir bölgesindeki Harezmşahlılar’ın Otrar şehri valisinin adını, kendine soyadı olarak tercih etmiştir.

Yine Ortaçağ tarihçilerinden Faruk Sümer de akademik soyadı olarak Sümerlere, Osman Turan Türk kavmini ifade eden Turan’a vurgu yaparak soyadlarını almışlardır.

Arkeolog ve tarihçi Ekrem Akurgal da soyadını tarihten alanlardan. Akurgal bir Sümer kralının adı. Sümercede A: su, KUR: ülke, GAL: büyük demek. Akurgal Büyük Su Ülkesi demektir. Türkçülüğün önemli kalemlerinden Hüseyin Nihal Atsız da oğluna ünlü Türk komutanlardan Yağmur Bey’in adını verirken kendine de soyadı olarak Suriye fatihi Atsız Bey’in adını uygun görmüştür.

Türk tarihçiliğinin duayeni ve halen aşılamamış ismi Mehmed Fuad Köprülü, soyadından da anlaşılacağı üzere Osmanlı’daki Köprülü ailesinden. Tatar kökenli tarihçilerimizden Kemal Karpat da doğduğu yer olan Karpatlar (Romanya) coğrafyasını kendine soyadı olarak uygun görenlerden.

Reklamlar