Jüristokrasi ne demek?

Yargıçların iktidarı.

Sözcük, mahkeme anlamına gelen iurare ile Yunanca güç anlamına gelen kratos’un birleşiminden oluşur.

Reklamlar