İlam ne demek?

Bildirme.

Sözcük, Arapça ‘lm/ilm kökünden gelir. Alim, ilim, ulema, allame de bu köktendir.

Türkçe’de bilinenin açıklanması anlamına gelen malumun ilamı şeklinde bir deyim vardır.