Feylesof ne demek?

Felsefeci.

Sözcük, Yunanca bilgiyi seven anlamındaki philosophia‘dan gelir. Araplar ise bu ifadeyi feylesof olarak telaffuz eder.

Sözcük, Türkçe’de de kullanılır. Felsefe sözcüğünü ilk kullanan kişi M.Ö.5. asırda Yunan düşünür Pisagor’dur.

Reklamlar