Yüzgeç nedir, Yüzgeç ne demek?

Balıklarda yüzmeye yarayan uzuv.

Sözcük, Türkçe yüz sözcüğünden gelir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar