Vüsat nedir, Vüsat ne demek?

Genişlik.

Sözcük, Arapça wst kökünden gelir. Saat sözcüğü de bu köktendir. (Âlim Sözlük)