Medarı Maişet Motoru Ne Demek?

Medar; döngü, yörünge anlamına gelir. Maişet de geçim manasındadır.

Medar-ı Maişet Motoru, Sait Faik Abasıyanık’ın bir hikayesinin adıdır. Eser, kovuşturmaya uğradığından daha sonra adı değiştirilmiştir. Sonra ki adı Bir Takım İnsanlar olmuştur.

Medar-ı Maişet, mana olarak yaşam geçimi, geçim derdi, hayat döngüsü gibi manalara gelir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar