Üzüm nedir, Üzüm ne demek?

Tanelerin birleşerek salkımı oluşturan, asmada yetişen şekerli bir meyve.

Sözcük, Türkçe koparmak anlamına gelen üz’den türemiştir. Üz sözcüğü Orhun Yazıtları’nda geçer. (Âlim Sözlük)

Reklamlar