Ütopya nedir, Ütopya ne demek?

1-Hayalcilik, gerçekleşmesi imkansız olan.

2-Thomas More’nin meşhur bir eserinin adı.

Sözcük, Yunanca yer, coğrafya anlamındaki topos ile olumsuzluk ön eklerinden ou (u)’nun birleşiminde oluşur. (Âlim Sözlük)

Reklamlar