Mesnevi ne demek?

1-İki mısradan oluşan, kafiyeli manzume.

2-Başta Celaleddin Rum-i olmak üzere birçok şairin eserlerine verilen ad.

Sözcük, Arapça iki anlamına gelene sani’den türemiştir.

Reklamlar