Software ne demek?

Yazılım anlamına gelir.

Sözcük, İngilizce yumuşak anlamına gelen soft ile eşya anlamına gelen ware’nin birleşiminden oluşur.

Bir anlamda hassas eşya anlamını verir. Bilgisayar dünyasının en hassas noktalarından olması dolayısıyla yazılım anlamını almıştır.