İnzal ne demek?

İndirme demektir.

Arapça nzl kökünden geliyor.

Menzil, nüzuli tanzil, tenzilat da bu köktendir.

Reklamlar