Üstüpü nedir, Üstüpü ne demek?

Özellikle tamircilik gibi yağ ve kirin çok olduğu mesleklerde kiri silmeye yarayan ilmikli iplik bütünü.

Sözcük, Yunanca kökenlidir. Kiri durdurma, kirin önüne geçme anlamındadır. İngilizce stop da bu kökle bağlantılıdır. (Âlim Sözlük)

Reklamlar