Üstün nedir, Üstün ne demek?

1-Üstte olan.

2-Erkek adı.

Sözcük, Türkçe üst’ten türemiştir. (Âlim Sözlük)