Üst nedir, Üst ne demek?

1-Yukarıda olan, mertebece başta bulunan.

2-Vücudun yukarı kısmı ve bu kısma giyinen elbise, üst baş.

Sözcük, Türkçe kökenlidir. (Âlim Sözlük)