Tüzük nedir, Tüzük ne demek?

Hukuki düzenleme.

Sözcük, Türkçe düz kökünden türemiştir. (Âlim Sözlük)