8 (Sekiz) rakamı öz Türkçe bir sözcüktür. Türkçe sayılar, tüm Türk dünyasında değişmemiştir. Kırgız, Kazak, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbek, Anadolu ve diğer tüm dünya Türklerinde rakamlar aynıdır. Sadece sıfır (Arapça) ve kapitalizm ile yaygınlaşan milyon, milyar, trilyon yabancı kökenlidir.

Sekize dair en eski kayıt da Orhun Yazıtları’na dayanır. Orhun Yazıtlarında (735) “kagan uçdukda özüm sekiz yaşda kaltım” [kağan öldüğünde ben sekiz yaşında idim] cümlesi geçer.

Reklamlar