Mükellef ne demek?

Yüklenen, yüklenmiş olan demektir. Arapça klf kökünden gelir.

Teklif sözcüğü de bu köktendir.

Türkçe’de ağız alışkanlığından ötürü genelde bu sözcük “Mükellef sofra” deyiminde sık durulmaktadır. Aşırı doldurulmuş, hazırlanılmış sofra anlamına gelir.