Nüzul nedir, Nüzul ne demek?

İniş, inme.

Sözcük, Arapça nzl kökünden gelir. Menzil, nezle, tenzil, tenzilat, tenezzül sözcükleri de bu köktendir. (Âlim Sözlük)