Nüsha nedir, Nüsha ne demek?

Bir şeyin sureti, kopyası.

Sözcüğün kökeni Akadça’ya dayanıyor. Tenasüh de bu köktendir.

Ayrıca muska sözcüğü de nüsha’nın halk arasında söyleniş değişikliğine uğramış şeklidir. (Âlim Sözlük)