Nüsha nedir, Nüsha ne demek?

Bir şeyin sureti, kopyası.

Sözcüğün kökeni Akadça’ya dayanıyor. Tenasüh de bu köktendir.

Ayrıca muska sözcüğü de nüsha’nın halk arasında söyleniş değişikliğine uğramış şeklidir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar