Müzmin nedir, Müzmin ne demek?

Sürekli olan, zamansal.

Sözcük, Arapça zmn kökünden gelir. Zaman sözcüğü de aynı köktendir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar