Mükellef ne demek?

Yüklü olma durumu. Örn: Mükellef bir sofra hazırladım.

Sözcük, Arapça klf kökünden gelir. Teklif de bu köktendir.