İhzar ne demek?

Hazırlama.

Sözcük, Arapça hdr kökündendir. Hazır, huzur sözcükleri de bu köktendir.