Lüzum nedir, Lüzum ne demektir?

Gerekli olan.

Sözcük, Arapça lzm kökünden gelir. Lazım, levazım, iltizam sözcükleri de aynı köktendir. (Âlim Sözlük)