Limken nedir, Limken ne demek? Limken’in anlamı, Limken’in manası

Sarı hale gelmiş erik.

Sözcük, Kaşgarlı Mahmud’un Divan-i Lügati’t-Türk’ünde geçer.

Reklamlar