Kütüphane nedir, Kütüphane ne demektir?

Kitap okunan ve birçok kitabın bulunduğu yer.

Sözcük, Arapça kitap ile Farsça ev, yer anlamındaki hane’nin birleşiminden meydana gelmiştir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar