Itlak nedir, Itlak ne demek?

Terk etme, ayrılma.

Sözcük, Arapça tlk kökünden gelir. Boşama anlamındaki talak sözcüğü de bu köktendir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar