Hüviyet nedir, Hüviyet ne demek?

Kimlik.

Sözcük, Arapça o anlamına gelen hüwa’dan türemiştir. O-luk, üçüncü tekil şahıstan gelir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar