Güzel nedir, Güzel ne demek?

Hoş görünen yüz, suret.

Sözcük, Türkçe göz’den türemiştir. Göz’e hoş gelen anlamındadır.

Bugün Anadolu’da, Azerbaycan’da, İran’da halk arasında halen güzel şeklinde ifade edilir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar