Güzel nedir, Güzel ne demek?

Hoş görünen yüz, suret.

Sözcük, Türkçe göz’den türemiştir. Göz’e hoş gelen anlamındadır.

Bugün Anadolu’da, Azerbaycan’da, İran’da halk arasında halen güzel şeklinde ifade edilir. (Âlim Sözlük)