Ezkaza nedir, Ezkaza ne demek?

Kazara, bilmeden.

Sözcük, Farsça –den, dan anlamındaki –ez ön ekiyle Arapça kaza’dan türemiştir. (Âlim Sözlük)