İlteriş ne demek?

İli derleyen, toparlayan anlamına gelir. Ter-lemek fiili zamanla der-lemek fiiline dönüşmüştür.

Göktürk Kağanlarından birinin adıdır.

Reklamlar