Heretik ne demek?

Sapkın, Rafızi.

Sözcük, eski Yunanca seçmeci, ayrımcı anlamındaki airetikos’tan gelir.

Reklamlar